Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym.

Działalność ta prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Szczegółowe cele i zadania przedszkola nakreślone są w Statucie przedszkola.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę wychowania przedszkolnego.

Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie tj. od godziny 8.00 do godziny 13.00.

Podmiot udostępniający informację:
Publiczne Przedszkole nr 11 w Zduńskiej Woli
odpowiada: Renata Wągrowska
data: 20-02-2018
wytworzył: Renata Wągrowska
data: 20-02-2018
data: 20-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 7